Hoe de boeren in beweging zijn- Bosch Beton
HomeHoe de boeren in beweging zijn

Hoe de boeren in beweging zijn

De boeren zijn in beweging, letterlijk en figuurlijk. Er gebeurt nogal wat rond het boer zijn. Stikstofprobleem, klimaatverandering, hoge voerkosten, investeren, bedrijfsbeëindiging of zelfs onteigening noem het maar op. Kunnen boeren nog boer zijn of is het straks een luxe beroep?

11 februari 2022

Boeren zorgen

Het gaat niet goed met de boer. Er is een daling te zien van het aantal melkveehouders. De bedrijfsgrootte is de laatste twintig jaar sterk toegenomen. Hoewel het per regio verschilt, zal deze ontwikkeling in de toekomst alleen maar doorzetten: minder bedrijven, meer koeien.
De daling van het aantal melkveebedrijven heeft ook te maken met dat er geen bedrijfsopvolging is, kleinere gezinnen en de keuze om iets anders te doen dan een boerenbedrijf runnen.
Met alle zorgen en regels waarmee de boer tegenwoordig te maken heeft en krijgt, is het steeds moeilijker een boerenbedrijf te leiden. Boerenprotesten, tractoren in file op de snelweg, boze boeren op de barricaden.
Naast deze zorgen baart ook de toekomst zorgen. Boeren is ondernemen. De verwachting is dat meer melkveehouders zullen stoppen omdat het moeilijker wordt het agrarische bedrijf draaiende te houden met alle geldende maatregelen en andere bijkomende regels. Gemiddeld stopt meer dan één melkveehouder per dag met zijn bedrijf. Is het nog rendabel genoeg, is het nog vol te houden, is de investering haalbaar of niet. Schattingen geven aan dat het boeren minimaal 10-20% duurder wordt. Nog afgezien van eventuele problemen met opvolging van het bedrijf. Wil je je zoon of dochter opzadelen met deze problematiek? Of moet de boer het zoeken in andere inkomsten als boerencampings, bed & breakfast, kinderopvang, zelf je eigen melk of kaas verkopen?

Stikstofproblematiek

We hebben er met z’n allen aan bijgedragen dat de hoeveelheid reactieve stikstof in het milieu aanzienlijk is toegenomen. Vooral ook door de toename van het verkeer en de industrie. Hoewel we allemaal een aandeel hebben in het teveel aan stikstof, krijgt de landbouwsector de grootste verantwoordelijkheid toegeschoven voor een groot aandeel in het stikstofvraagstuk. De hoeveelheid stikstof, voornamelijk ammoniak, daalt echter wel steeds verder.
Terug naar de boer. Want om die stikstof verder terug te dringen, zijn maatregelen nodig. De maatregelen waar de boer mee te maken heeft, gaan over aanpassingen in veevoer, minder mestuitstoot, investeringen in duurzame stallen, omschakelen naar een ander type bedrijfsvoering en zelfs bedrijfsbeëindiging of onteigening.

Klimaatverandering

Een andere zorg waarmee de boer van doen heeft, zijn de gevolgen van klimaatverandering. Het veranderende klimaat maakt een goede oogst moeilijker. Droge en natte perioden die van invloed zijn op het gras, de maïs en andere gewassen. Zo zagen we dit jaar bijvoorbeeld dat de maïs het moeilijk had met een koude start waarin de maïs niet echt tot groei kwam. Vervolgens haalde de maïs de groeiachterstand weer in. Ook met de weinige zonnige (zomer)dagen vlotte het niet overal met de maïsplanten. Maïs moet in oktober van het land maar de boer oogstte in het afgelopen najaar veel onrijpe snijmaïs. Deze zomer kregen boeren in Limburg (NL), Duitsland en België te maken met enorme schade door de wateroverlast en overstromingen daar. Beschimmelde suikerbieten, verrotte aardappelen, zelfs verwoeste stallen en verloren landbouwmachines. Een schadepost van miljoenen euro’s voor de landbouw.

Melkprijs

Het begin van de coronacrisis leidde tot een daling van de melkprijs. Een hoge melkprijs is gunstig voor de boer maar de prijs schommelt ook door ontwikkelingen in de zuivelmarkt. Een goede vraag bij een krap aanbod is gunstig voor de prijsontwikkeling. Het duurt ongeveer twee maanden voordat een stijgende prijs voor zuivelproducten leidt tot een hogere melkprijs voor de melkveehouder. Bovendien verschilt het per merk aan welke eisen de melkveehouder moet voldoen. Daarnaast heeft corona impact op het consumentengedrag en dus de zuivelmarkt. Versoepelingen keren dit tij ten gunstigste.

Voerkosten

De goede oogst wil je ook in de koe. Maar als de oogst tegenvalt en dus goed ruwvoer minder is, moet de boer extra investeren in krachtvoer. Boeren in Europa maken zich zorgen over de stijgende voerkosten. Weliswaar zijn de melkprijzen momenteel bovengemiddeld maar de kosten voor krachtvoer zijn hoog. De krachtvoerprijs lag vorig jaar procenten boven het recordniveau van 2013. Deze hogere kosten drukken op het saldo van menig melkveebedrijf.

Hart voor de boer

De roots van Bosch Beton liggen bij de agrariër, het boerenbedrijf. Gert van den Bosch begon in 1968 voor zichzelf kleine veeroosters te maken. Boeren uit de omgeving kwamen steeds vaker bij hem voor deze roosters. Bosch Beton verwierf bekendheid in de markt met de flinke steunbeerwanden. Vanwege onze afkomst, gaat het leven van de boer en zijn bedrijf ons aan het hart. De problemen en zorgen waarmee hij of zij heeft te maken, horen en zien onze adviseurs dagelijks. We weten met welke zorgen hij zit, we voelen dat ook. Om iets te kunnen betekenen, organiseerden we in 2020 een sleufsilo-winactie om de boer te helpen. We vinden dat de boer het verdient. We kunnen natuurlijk niet elk moment een sleufsilo weggeven. Wat we wel (kunnen) doen, is meedenken met de boer en samen tot de beste oplossing op maat komen.

Duurzame toekomst

Een sleufsilo is een investering in en voor de toekomst. Door innoveren, ontwikkelen en verduurzamen maken we een kwalitatief steeds beter product. Zo’n silo gaat generaties lang mee.
Een kwalitatief hoogwaardige sleufsilo reduceert direct ruwvoerverliezen en bespaart 5-10% op hoge voerkosten per gemiddeld melkveebedrijf. Regelmatig komen we terug bij klanten die vragen om wanden te herplaatsen. Soms staan de wanden al ruim twintig of zelfs veertig jaar op een erf in weer en wind zonder ook maar iets aan sterkte te verliezen. Onze vaste kraanpartners herplaatsen de wanden waarmee de oude wanden een tweede leven krijgen. En dit past helemaal in de denkwijze die we hebben over een duurzame toekomst.

Solide partner

We zien onze klanten als partners met wie we een duurzame en solide relatie aangaan die toekomstbestendig is. Dat houdt in dat we altijd meedenken en een persoonlijk en deskundig advies geven dat eerlijk en oprecht is.
Wilt u meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact op met één van onze AGRI-adviseurs. We denken graag met u mee!

Douwe Bijlsma

Accountmanager agrarisch NL

 

Postcodes 10 t/m 19, 77 t/m 79, 83 t/m 99

T +31 (0)6-83714803

douwe.bijlsma@boschbeton.com

Cor Molenaar, accountmanager Agrarisch NL bij Bosch Beton

Cor Molenaar

Accountmanager agrarisch NL

 

Postcodes 20 t/m 76, 80 t/m 82

T +31 (0)6-30261677

cor.molenaar@boschbeton.com

Sleufsilogenerator

Met onze 3D-generator bouwt u in drie stappen uw eigen sleufsilo

Bepaal waarvoor u de silo gaat gebruiken, kies een type sleufsilowand en voer de afmetingen van uw sleufsilo in en de aslast. Maak een keuze voor de erfverharding, eventuele accessoires en services. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u binnen drie werkdagen een vrijblijvend advies op maat. Wilt u liever direct advies? Neem dan contact op met ons team.