HomeProjectenNieuwe sleufsilo voor melkvee- en educatiebedrijf

Nieuwe sleufsilo voor melkvee- en educatiebedrijf

Melkveebedrijf De Genders in Giesbeek heeft een extra optimalisatieslag gemaakt door te investeren in een sleufsilo met afdeksysteem. Bosch Beton realiseerde een 60 meter lange sleufsilo waar een afdeksysteem naadloos op aansluit. De Genders is naast een modern melkveebedrijf ook een vooruitstrevend educatiebedrijf.

Modern en zelfstandig familiebedrijf

Melkveebedrijf De Genders is een familiebedrijf met een lange historie. Sinds de oprichting is het bedrijf op eigen kracht gegroeid en is in 1984 de stap gemaakt om in het nabijgelegen buitengebied van Giesbeek verder te groeien. Hierbij veranderde De Genders in stappen van een typische dorpsboerderij naar een uitgebreide melkveehouderij. Bij de verhuizing namen Bennie en Catrien Weijers het bedrijf over van hun (schoon)ouders en werd er vanaf dag 1 volop ingezet op de optimalisering en verduurzaming van hun melkveehouderij.

Vandaag de dag staat De Genders bekend als een gemoderniseerde melkveehouderij en staat inmiddels de derde generatie aan het roer in de vorm van zonen Arjan en Sjaak. Hun ca. 250 melkkoeien en het jongvee worden gehuisvest en gemolken in een moderne en geautomatiseerde stal met 4 GEO monoboxen. De hele bedrijfsvoering is daarbij zo ingericht om het vee de optimale rust, ruimte en comfort te geven. Door deze zaken goed op elkaar af te stemmen zorgt de familie Weijers ervoor dat hun vee in zeer goede gezondheid leeft, met als gevolg een uitzonderlijk hoge melkproductie en goede vruchtbaarheid. Om deze kwaliteiten te waarborgen, is de hele familie dagelijks betrokken bij de bedrijfsvoering en worden nagenoeg alle taken in eigen beheer gedaan. Alleen het hakselen van het maïs is een grote taak die jaarlijks wordt uitbesteed.

Optimalisatie van de voeding

Secure voeding van het vee staat op nummer 1 bij De Genders. Dit begint bij een extra grote zorg voor de kalveren door de familie Weijers. Optimaal gevoede kalveren zijn levendig en ontspannen, wat een goede groei bevordert en later terug te zien is in de melkproductie. Deze secure voeding wordt daarom ook doorzet in de vorm van een optimale ruwvoer voeding, waardoor de toevoeging van krachtvoer veel minder nodig is.

Om de kwaliteit van het ruwvoer te optimaliseren besloten de zonen van de familie Wijers contact op te nemen met Bosch Beton. Na het gegeven advies op locatie besloot men te investeren in een 60 meter lange sleufsilo, gebouwd met LA300S keerwanden. Naast de sleufsilo werd een verhoging met verharding aangebracht waar een afdeksysteem overheen kan rijden. Een afdeksysteem zorgt voor een betere conservering, constant rantsoen en optimale bewaring van het ruwvoer in de silo, waarbij het lasagnekuil principe wordt toegepast.

Betrokkenheid en educatie

De familie Weijers vindt het belangrijk om de maatschappij zo goed mogelijk te betrekken bij de hedendaagse agrarische bedrijfsvoering en ontvangt al ruim 20 jaar scholen, groepen en vooral burgers op hun boerderij. Zodoende was het educatiebedrijf een van de nevenactiviteiten was De Genders zich afgelopen jaren mee bezig hielt. Onlangs heeft ook Bosch Beton een bedrijfsbezoek bij De Genders georganiseerd met een groep jonge agrariërs uit België van De Groene Kring.

Afwerking

Bosch Beton zorgde voor de plaatsing van de keerwanden op locatie. Daarnaast werd er nog een extra stukje maatwerk toegepast door 2 keerwand elementen af te schuinen in de fabriek. Na de plaatsing kwam ons serviceteam ter plaatse om de gehele silo dubbelzijdig af te kitten met bitumenkit. Deze kit is de perfecte oplossing om sleufsilo’s volledig zuurbestendig af te dichten, zodat water, lucht en andere elementen uit de kuil blijven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project of over welke oplossingen op maat wij kunnen bieden met onze keerwanden voor sleufsilo’s? Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs.