Bosch Beton - Emplacement Arnhem Berg veiliger door keerwanden
HomeProjectenEmplacement Arnhem Berg veiliger door keerwanden

Emplacement Arnhem Berg veiliger door keerwanden

Als onderdeel van het ProRail-project ‘Upgrade emplacement voorzieningen civiele werkzaamheden’ leverde Bosch Beton een aantal keerwanden. Doel van het project is om veilige looproutes te creëren. De geleverde keerwanden dienen als grondkering rondom een watertappunt langs het spoor. Dankzij onze wanden is het emplacement Arnhem Berg na modernisering een stuk veiliger.

Veiligheid

Doel van het ProRail-project is om veilige looproutes te creëren. Vòòr de verbetering waren de sporen gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet voorzien van looppaden. Bovendien voldeed een deel van de bestaande looppaden niet meer aan de geldende eisen. Op logische plaatsen ontbraken overpaden waardoor men het spoor overstak dat in dienst was. Dit brengt uiteraard onveilige situaties met zich mee. Daar waar mogelijk is de situatie verbeterd door overpaden aan te leggen.

Grondkering

Voor dit project zijn keerwanden geplaatst over een lengte van ruim 200 meter, variërend in hoogtes van 50 cm tot 2 meter. De keerwanden doen hier dienst als grondkering rondom een watertappunt en langs het spoor. We leverden de wanden op de gewenste dag èn tijdstip. Direct daarna zijn deze door de opdrachtgever geplaatst.

Spoorwegemplacement

Een spoorwegemplacement is een terrein met meerdere sporen. Men gebruikt deze sporen om onder andere treinen te kruisen of in te halen, goederen te laden en te lossen of om spoorwegmaterieel op te stellen of te parkeren.

Dankzij de Bosch Beton keerwanden is het emplacement Arnhem Berg na modernisering een stuk veiliger.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project of over welke oplossingen op maat wij kunnen bieden met onze keerwanden voor spoor of grond & tuin? Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs.