Vormtekeningen

Download hieronder de DXF-bestanden van al onze L-keerwanden. Heeft u liever het DWG-bestand of het DXF-bestand van de LR-keerwand? Dan kunt u deze bij ons aanvragen via info@boschbeton.nl.

DISCLAIMER:
Deze vormtekeningen en bestekposten zijn auteursrechtelijk beschermde werken welke toebehoren aan Bosch Beton. Deze werken mogen derhalve niet zonder toestemming van Bosch Beton worden geopenbaard en verveelvoudigd, behoudens de uitzonderingen genoemd in de Auteurswet.