HomeOver onsNieuwsKennispartner: Sleufsilo met afdeksysteem werkt zeer efficiënt

Kennispartner: Sleufsilo met afdeksysteem werkt zeer efficiënt

Bosch Beton voorzag de sleufsilo van melkveehouder Groeneveld van keerwanden die speciaal ontwikkeld zijn voor een automatisch afdeksysteem. De wanden hebben een lange hak waarover het afdeksysteem heen en weer kan rijden.

 

Tekst: Nieuw Oogst

Thumbnail: Berrie Klein Swormink

16 april 2024

‘Dat we nu werken met een sleufsilo voorzien van een automatisch afdeksysteem is het gevolg van een combinatie van factoren’, vertelt Jeroen Groeneveld. Met echtgenote Angelique en zoon Wessel runt hij een melkveebedrijf in het Overijsselse Breklenkamp.  ‘We maakten plannen om een vrijloopstal voor droogstaande koeien in combinatie met een werktuigenberging te bouwen achter de ligboxenstal voor het melkvee. Het plan was bijna rond toen Omgevingsdienst Twente concludeerde dat het nieuwe gebouw niet op de door ons bedachte plek mocht staan.’

Gelukkig vond de melkveehouder een alternatieve plek, maar hiervoor was wederom een aanpassing van het bestemmingplan noodzakelijk. Het gezin zag nog een periode van anderhalf jaar vertraging niet zitten en toen ontstond het idee om de lucht in te gaan met de ruwvoeropslag. Om dit mogelijk te maken besloten de ondernemers in zee te gaan met Agridek voor een automatisch afdeksysteem en Bosch Beton voor het leveren van keerwanden.

Lees meer…