Bosch Beton - Voorraad keerwanden
HomeOver onsNieuwsBosch Beton keerwanden in DuBoCalc

Bosch Beton keerwanden in DuBoCalc

Rijkswaterstaat ontwikkelde DuBoCalc (Duurzaam Bouwen Calculator) om voor bouwprojecten de duurzaamheid en milieukosten te berekenen. De softwaretool berekent dit snel en eenvoudig voor ontwerpvarianten van GWW-werken.

25 maart 2021

Opdrachtgevers en (potentiële) opdrachtnemers gebruiken DuBoCalc om (EMVI) aanbestedingen van GWW-werken te schrijven en te beoordelen. De keerwanden van Bosch Beton staan nu ook in deze tool.

Doel van DuBoCalc

Het doel van de rekenmethode van Rijkswaterstaat is om milieuwinst te behalen in ontwerp, uitvoering en inschrijving van GWW-werken. Een DuBoCalc-berekening en een zo laag mogelijke MKI-waarde is een gunningscriterium dat positief bijdraagt aan een EMVI- (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) of BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding)-aanbesteding. Een werk met de laagste MKI (Milieukostenindicator)-waarde is de uitvoeringsvorm die het milieu het minst belast.

Berekenen en vergelijken

DuBoCalc berekent alle effecten van het materiaal- en energieverbruik vanaf de winning tot en met de sloop- en hergebruikfase, inclusief relevante milieueffecten. In de calculator kun je verschillende ontwerp- en uitvoeringsvarianten vergelijken en zo de inschrijving op een aanbesteding verbeteren. Het resultaat van de berekening uitgedrukt in euro’s is de Milieukostenindicator (MKI). De methode is gebaseerd op de rekenmethodiek van Levenscyclusanalyse (LCA) gespecificeerd in de SBK (Stichting Bouw Kwaliteit) Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en Bouwwerken.

Milieukostenindicator (MKI)

In de toekomst gaat duurzaamheid een steeds grotere rol spelen. Sinds eind vorig jaar toont Bosch Beton de MKI-waarde op de keerwanden. De MKI beoordeelt in totaal elf milieueffecten, waaronder CO2-uitstoot. Rijkswaterstaat vraagt bij aanbestedingen van hun projecten in te schrijven met een MKI-waarde. Een werk met de laagste MKI-waarde zal daarbij een grotere kans hebben op de gunning. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer. Dat betekent dat reageren op aanbestedingen met een zo duurzaam mogelijk voorstel een stimulans is voor diegenen die inschrijven. Ook partners die deelnemen aan de inschrijving zullen hun processen moeten verduurzamen om het maximale te halen uit de inschrijving.
Een voorbeeld van een project dat wij mede dankzij onze MKI-waarde mogen uitvoeren, is het project ‘Perrons op Norm’ dat wij samen met Dura Vermeer verzorgen voor ProRail.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Als eerste keerwandleverancier in Nederland ontving Bosch Beton een geverifieerde Levenscyclusanalyse (LCA) op haar keerwanden. Hiervoor lieten wij als duurzame leverancier onze MKI-waarde berekenen door extern gecertificeerde instanties. Het is mogelijk om de LCA van Bosch Beton op te vragen. Neemt u hiervoor contact op met Frank Staal, onze KAM-manager, telefoon +31 (0)342 44 10 50.

Meer informatie

Meer informatie over DuBoCalc vindt u op de website www.dubocalc.nl. Wilt u meer weten over de MKI-waarde bij Bosch Beton, neem dan contact op met één van onze collega’s van ons GWW-verkoopteam.