HomeOver onsNieuwsDalende grondstofprijzen vertaald naar de klant

Dalende grondstofprijzen vertaald naar de klant

De prijsschommelingen op de grondstoffenmarkt houden de bouwsector al enige jaren in zijn greep. Tegelijkertijd spelen er beperkingen door stikstofregelgeving en worden steeds minder projecten vergund. Maar er is hoop, want de grondstofprijzen zijn over een breed front gedaald en het prijsniveau wordt stabieler. In het voorjaar van 2023 konden wij reeds een daling van de grondstof- en brandstofkosten aan onze klanten doorrekenen in de vorm van een grondstofbonus. Nu de grondstofprijzen wederom gedaald zijn, hebben wij besloten om onze prijzen structureel te verlagen.

 

18 april 2024

Meebewegen op de tendensen van de grondstofprijzen

Om onze klanten prijszekerheid te kunnen bieden zonder onoverzienbare bedrijfseconomische risico’s te nemen, hebben wij de afgelopen jaren separate grondstoffentoeslagen en bonussen gehanteerd. Dit eerlijke systeem hebben wij laten meebewegen op de tendensen van de grondstofprijzen, waarbij ook dalingen in de grondstofprijzen doorgerekend zijn naar onze klanten. Dit alles in het kader van onze klantenbelofte ‘Building a solid future’: wij streven naar duurzame klantrelaties die toekomstbestendig zijn en waarbij onze klanten op Bosch Beton kunnen rekenen en vertrouwen. In goede en minder goede tijden.

Gezien de grondstofprijzen gedaald zijn en het niveau nu enigszins gestabiliseerd is, hebben wij ervoor gekozen om een structurele prijsdaling door te voeren. Dit betekent dat nieuwe bestellingen die vanaf 1 april of later geplaatst zijn en geproduceerd kunnen gaan worden een nieuw prijsniveau toegerekend krijgen.

Opdrachten die reeds eerder geplaatst (en geproduceerd) zijn zullen conform gemaakte afspraken uitgeleverd worden.

 

Grondstofprijzen

De grondstofprijzen van onze betonnen keerwanden (zand, grind, graniet, maar vooral ook cement en wapeningsstaal) zijn na forse prijsschommelingen gestabiliseerd. Onze inkoopprijs voor staal is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de ‘Grymafer’, waarvan de prijsontwikkeling in deze grafiek te zien is. Benieuwd wat het nieuwe prijsniveau voor uw project gaat betekenen? Uw verkoopadviseur kan u daar nader over informeren.