HomeOver onsNieuwsCO2-Labels op keerwanden: Hoe en waarom?

CO2-Labels op keerwanden: Hoe en waarom?

Wij als Bosch Beton staan net als veel andere fabrikanten in de betonindustrie voor de uitdaging om de CO2-impact van onze betonnen keerwanden nog concreter te gaan maken. Met een focus op duurzaamheid hebben wij een innovatieve aanpak ontwikkeld om deze impact te meten en te communiceren via het ‘bekende’ CO2 duurzaamheidslabel met verschillende klassen. Dit duurzame en transparante initiatief biedt klanten en consumenten essentiële informatie over de milieu-impact van de producten, waardoor zij weloverwogen keuzes kunnen maken.

De kracht van een EPD

Een cruciaal onderdeel van dit initiatief is het gebruik van een EPD (Environmental Product Declaration). Een EPD is een document dat gedetailleerde informatie verschaft over de milieu-impact van een bouwmateriaal of product gedurende de gehele levenscyclus. Dit biedt klanten inzicht in factoren zoals de CO2-uitstoot per eenheid beton of specifieke producten.

Afbeelding: CO2-Label van ons 1st Cementfree Generation mengsel.

CO2 labels Bosch Beton

Opzet CO2-label en benchmark

In ons streven naar het opzetten van een CO2-label voor onze betonproducten hebben we onze benchmark gebaseerd op het onderzoek de Green Construction Board’s (GCB) Low Carbon Group (LCCG) uit Engeland. Zij hebben een zevenstappenplan ontwikkeld, met als uitgangspunten koolstofvrij, afvalvrij, biodiversiteit en milieuwinst om zo de basis te vormen van de classificaties. Voor het verkrijgen van de dataset voor de classificaties, analyseerde de GCB totaal 624 verschillende betonrecepturen binnen sterkteklassen C8/10 tot C80/95, waardoor dit een goede bandbreedte bied voor betonproducten van verschillende sterkteklasses.

Cradle-to-cradle in plaats van cradle-to-gate

Verder wordt in ons CO2-label  een “cradle-to-cradle”* (A1-D) benadering gehanteerd. Hierin gaan we verder dan het onderzoek, waarin nog een “cradle to gate”** (A1-A3) is gehanteerd. Dit omdat we het belangrijk vinden om het product volledig transparant in beeld te brengen, van de spreekwoordelijke wieg-tot-wieg in plaats van enkel tot het verlaten van de fabriekspoort.

* De letterlijke betekenis van ‘wieg tot wieg’ betekent in ons geval dat na de volledige levenscyclus van de keerwand, deze opnieuw grondstof wordt voor het volgende product.
** Deze benadering beoordeelt een product alleen tot het moment dat het de fabriek verlaat. De gebruiks- en afvalfase worden hier bijvoorbeeld niet in meegenomen.

De werkwijze achter de metingen

Het proces om de CO2-impact te meten volgt strikte normen en methodologieën. Zo is de LCA-methodologie gebruikt en gecertificeerd volgens  de laatste ISO 14040 en ISO 14044 standaarden en voldoet de analyse aan de bepalingsmethode ‘milieuprestatie Bouwwerken’ versie 1.1, maart 2022. Dit houdt in dat de invloed op het milieu gedurende de hele levenscyclus van het product wordt geanalyseerd, van grondstoffenextractie tot productie, gebruik, en uiteindelijk de verwijdering. Als resultaat krijgen we een overzicht van de milieu-impact van een product. Waaronder ook de CO2-uitstoot.

Innovatieve benadering van metingen

Bosch Beton heeft een innovatieve aanpak geïntroduceerd door de resultaten van haar wanden en inhoud  te valideren en alle mengsels per kubieke meter te meten. Hierdoor is het mogelijk om deze gevalideerde resultaten te integreren in een rekentool, die alle verschillende elementen gecombineerd kan uitrekenen, van de grondstofextractie, tot en met het transport en plaatsen, tot en met het einde van de levenscyclus. En zo kan het gehele ‘CO2 plaatje’ in beeld gebracht worden.

Echter, het samenvoegen van gevalideerde EPD’s met deze methode leidt volgens de normen (nog) niet automatisch tot een gevalideerde EPD over de totaalberekening. Deze kan echter nu wel op verzoek worden aangevraagd, waarbij wij onze klanten een volledig gevalideerde CO2 berekening per bouwproject kunnen bieden!

Transparantie

Deze transparante en gedetailleerde aanpak stelt zowel Bosch Beton als haar klanten in staat om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van gedocumenteerde en gevalideerde informatie over de CO2-impact van de producten.

Onze toewijding aan het ‘’onthullen’’ en communiceren van de milieu-impact van onze producten illustreert een groeiende trend in de bouwsector. Het legt de nadruk op de noodzaak van transparantie en duurzaamheid, waardoor consumenten bewuste keuzes kunnen maken die bijdragen aan een groenere toekomst.

We erkennen de noodzaak van een grotere, representatieve dataset voor nauwkeurigere classificaties voor de hogere sterkteklassen, en we blijven alert op veranderingen in toekomstige publicaties op basis van de evoluerende dataset.