Bosch Beton in Barneveld (Foto: Hans Roggen)
HomeOver onsNieuwsBosch Beton statement over stikstof

Bosch Beton statement over stikstof

Wij zitten met ons bedrijf in Barneveld en daar zijn wij trots op! We zijn ook trots op de vele ondernemers in deze regio. Want, in deze regio wil men graag. En wat we hebben opgebouwd, hebben we bereikt door daar hard voor te werken.

17 juni 2022

Onze ‘roots’

Veel van de bedrijven in deze regio zijn klein begonnen. Opgericht door een boer of een boerenzoon. Vaak ook met een oplossing vóór boeren. Ook Bosch Beton begon zo. Ooit begonnen met agrarische keerwanden voor sleufsilo’s. Vandaag de dag zijn wij een internationaal bedrijf dat door heel Noordwest-Europa keerwanden levert voor agrarische én grond-, weg- en waterbouwtoepassingen. We zagen behoeften, problemen en daarmee ook kansen om te innoveren en verder te groeien. Onze ‘roots’ zijn we niet vergeten en ook niet waarmee we groot zijn geworden: de agrarische sector. De boeren.

Economie

En niet alleen wij, maar heel Nederland is hier groot mee geworden. Het gaat om veel meer dan alleen de boeren en de gelieerde bedrijven. Het gaat om onze eigen voedselproductie. Onze eigen boter, kaas en eieren. Een heel belangrijke pijler van onze Nederlandse economie, ook internationaal! We lijken soms vergeten dat een weidekoe het maar op een paar heel smalle strookjes op de wereld goed doet; namelijk in de regio’s met gematigde zeeklimaat. Daar gaan onze koeien, die van onze achterburen Duitsland, zijburen Engeland, bovenburen Denemarken en onderburen België en Noord-Frankrijk nu eenmaal het beste op. (Weleens een weiland vol koeien in Spanje gezien? ) Daarvan moeten we doordrongen zijn.

Probleemoplossing

We zien de ontzetting, de verslagenheid, de onduidelijkheid en die enorme onzekerheid die de gepresenteerde stikstofplannen van het kabinet met zich meebrengt. Landelijk, bij onze klanten én in onze eigen regio. Onze regio die zoals het er naar uitziet het zwaarst getroffen gaat worden met deze plannen. Wij delen die emoties!
Dit is geen probleemoplossing, dit is met een probleem nog meer problemen creëren!
Maar anders dan politici zijn we als ondernemers geen praters. We zijn wél doeners. Problemen zien we als kansen. We proberen dat wàt we hebben te laten groeien. Goed ondernemerschap is innoveren, realistisch zijn, goed nadenken en economisch verantwoord. Anders moet je er niet aan beginnen.

Dringend verzoek …

Wij doen een dringend verzoek … nee een oproep aan politiek Den Haag en aan ons regionaal bestuur: betrek de ondernemers bij dit probleem. Geef ons inspraak! Een kans om over goede en duurzame alternatieven mee te denken. Veel bedrijven investeerden de afgelopen jaren tijd en geld in innovatie. En de situatie dwingt ons wellicht tot nog verdergaande innovatie.
Enkel met een juiste analyse kunnen we tot juiste acties komen. We zullen moeten afwijken van de standaard. We zullen nieuwe oplossingen en nieuwe kansen moeten creëren voor iedereen. Ook voor een duurzaamheidsprobleem is een duurzame oplossing te vinden.

Meer informatie

Meer weten over ons statement? Neem dan contact op met Brechtje van den Beuken-van den Bosch of Gerard van den Bosch.