PRIVACYVERKLARING

Via deze privacyverklaring van Bosch Beton Verkoopmaatschappij B.V., Grote Bosweg 1, 3771 LJ Barneveld, informeren wij u over de wijze van het verwerken van persoonsgegevens op deze website. Om goede dienstverlening te verlenen worden in de hieronder genoemde gevallen persoonsgegevens verwerkt. Bij onze verwerking houden wij rekening met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Derhalve zullen persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt en opgeslagen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel. Indien u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies geeft u toestemming om de hieronder genoemde gegevens te verwerken.

Als u meer informatie wilt krijgen of als u uw rechten uit de AVG wilt uitoefenen of als u melding wilt maken van een (mogelijk) lek van persoonsgegevens, dan kunt u ons een bericht sturen. Hiervoor kunt u terecht bij: privacy@boschbeton.com of belt u ons algemene nummer +31 (0)342-44 10 50. Bosch Beton heeft geen functionaris gegevensbescherming maar een privacy coördinator. Deze is te bereiken via het e-mailadres: privacy@boschbeton.com.

Contactgegevens:
www.boschbeton.nl
Grote Bosweg 1
3771 LJ  Barneveld
0342-44 10 50

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 augustus 2018.

Algemene website

De volgende gegevens worden in het algemeen op de website verwerkt en opgeslagen:

– leeftijdsgroep;
– geslacht;
– interesses;
– taal;
– locatie.

Het doel van de verwerking van deze gegevens is om statistieken bij te houden van de gebruikers van de website. Deze statistieken worden gebruikt om onze producten en diensten te verbeteren. Tevens is het doel een zo goed mogelijke en optimaal functionerende website.

Cookies en vergelijkbare technieken

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden standaard geplaatst en kun je niet weigeren.

Analytische cookies zijn cookies die ons helpen het websitebezoek te meten. Deze statistieken laten ons zien hoe vaak onze website en de pagina’s bezocht worden en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Zo kunnen wij onze dienstverlening steeds verbeteren. De gegevens die we via deze cookies verzamelen, zijn anoniem en kunnen we niet herleiden naar personen. We maken ook gebruik van Google Analytics om deze gegevens goed te kunnen analyseren.

Diensten

Door gebruik van diensten op onze website laat u persoonsgegevens achter. Voorbeelden hiervan zijn de diensten: contactformulier, nieuwsbrief, bestekgenerator en sleufsilo-configurator. Indien u als bedrijf deze diensten gebruikt valt u buiten de AVG. Als u echter als particulier of werknemer van deze website gebruik maakt valt u wel onder de bescherming van de AVG.
Wij verzamelen de volgende gegevens zodat u gebruik kunt maken van de bovengenoemde diensten:

– NAW-gegevens;
– e-mailadres;
– telefoonnummer;
– IP-adres.

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. U heeft de mogelijkheid u af te melden voor deze diensten.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Ook wordt via Google Analytics gegevens bijgehouden. Hiermee kunnen statistieken worden bijgehouden, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens zolang als het nodig is voor het verlenen van diensten en zolang de garantietermijnen op onze producten lopen. Tevens houden wij ons aan wettelijke bewaartermijnen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bosch Beton.

U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen aan een andere instelling. Dit verzoek kunt u sturen naar privacy@boschbeton.com of per post aan
Bosch Beton
Grote Bosweg 1
3771 LJ  Barneveld
0342-44 10 50

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij verzoeken u bij het versturen van het identiteitsbewijs uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dat kan via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs . We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Toegang tot gegevens

Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Geheimhoudingsplicht

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze privacy coördinator via de mail privacy@boschbeton.com. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.