HomeOver onsNieuwsOnvoorziene prijsstijgingen

Onvoorziene prijsstijgingen

De bouwsector staat vanwege alle geopolitieke ontwikkelingen onder grote spanning. Dat zal niemand zijn ontgaan. Door de aanhoudende vraag, de schaarste aan materialen en de soms verminderde produktiecapaciteit vanwege Corona zijn de bouwkosten de afgelopen tijd fors gestegen. Door de oorlog in Oekraïne en alles wat daarmee samenhangt zijn het hoogst onzekere tijden.

25 april 2023

Deze onzekerheid heeft ingrijpende gevolgen, niet alleen voor de beschikbaarheid van materialen en grondstoffen en dus voor levertijden, maar ook voor de prijzen van materialen, grondstoffen, energie en brandstoffen. Dit gaat het normale ondernemersrisico ver te boven!

Dit noopt ons tot het zoeken naar een oplossing waarbij wij u als klant toch prijszekerheid kunnen bieden bij een offerte of order en wij als leverancier geen onoverzienbare bedrijfseconomische risico’s lopen. Daarom hebben wij gekozen voor een separate grondstoffentoeslag en brandstoftoeslag.

Reeds onderschreven opdrachten zullen conform gemaakte afspraken uitgeleverd worden, zoals u van ons gewend bent!

Grondstoftoeslag

De grondstofprijzen van onze betonnen keerwanden (zand, grind, graniet maar vooral ook cement en wapeningsstaal) zijn de afgelopen maanden enorm gestegen. Zo is onze inkoopprijs voor staal voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Grymafer, waarvan de prijsontwikkeling als volgt is. Zie grafiek.
Een deel van deze kosten dragen wij zelf (ondernemersrisico), een ander deel hebben wij verdisconteerd in een (tijdelijke) grondstoffentoeslag. Deze wordt bepaald voor het kwartaal van afname, op basis van de prijsontwikkeling in het voorgaande kwartaal en de verwachtingen voor het komende kwartaal. Uw verkoopadviseur kan u daar nader over informeren.

Let op, wijzigt het afnamekwartaal dan kan de toeslag ook wijzigen.

Brandstoftoeslag

Zowel de aanvoer van grondstoffen als de uitlevering van de keerwanden vindt grotendeels per as plaats. De kosten voor brandstof zijn ongekend gestegen. Zie grafiek Evofenedex welke wij ter indicatie hebben toegevoegd.

Een deel van deze kosten dragen wij evenals bij de stijging van de grondstofprijzen zelf (ondernemersrisico). Een ander deel hebben wij verdisconteerd in een (tijdelijke) brandstoftoeslag.
Deze brandstoftoeslag wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde 4-weken prijsniveau ten tijde van het bevestigen van uw opdracht en staat daarmee vast ongeacht het moment van uitlevering.

Wijzigingen voorbehouden.