Zandbed aanleggen

In vijf stappen

 

Stap 1: Uitgraven
Voor het aanbrengen van een goede fundatie dient de grond (onder de toekomstige sleufsilo) uitgegraven te worden. De diepte is afhankelijk van de kwaliteit en de soort ondergrond. U kunt dit het beste vooraf met uw grondwerker afstemmen. Hierbij dient al rekening te worden gehouden met het toekomstige afschot.

Stap 2: Puin aanbrengen
Wanneer de grondlaag is verwijderd, kan er – indien er grondverbetering met puin wordt toegepast – het puin aangebracht, aangereden en afgetrild worden. Deze dient laagsgewijs opgebouwd te worden (max. 20cm dikte per laag).

Stap 3: Zandlaag aanbrengen
Op het puin dient nu een dunne laag stelzand te worden aangebracht (minimaal 5cm). Deze zandlaag dient met een lasergestuurde kilverbak afgereden te worden. Indien er direct op de ondergrond kan worden gewerkt, kan er eerst nog een extra laag brekerzand worden aangebracht.

Stap 4: Lijn uitzetten
Na de fijn-profilering moet er door u of uw grondwerker conform de schets een lijn worden uitgezet. Zodoende weet onze chauffeur langs welke lijn de platen en/of de wanden geplaatst mogen worden. Belangrijk is dat het snoer maximaal 10cm boven de grond en 2cm vanaf de voet van de wand wordt gespannen. Om een rechte lijn te spannen kunt u het beste de lijn tussen maximaal 2 paaltjes spannen, een paaltje vanaf het begin en een paaltje op het einde.

Stap 5: Plaatsen sleufsilo
Nadat het zandbed aangelegd is, worden eerst de betonplaten gelegd wanneer deze worden toegepast. Vervolgens worden de keerwanden daar tegenaan gezet. Het terrein dient voldoende bereikbaar te zijn voor een 3 assige (starre) oplegger. Let op: bij het plaatsen dient u zelf te zorg te dragen voor 1 tot 2 personen die op aanwijzing van de plaatsingschauffeur vakkundige assistentie ter plaatse kunnen verlenen!

Stap 6: Tekenen voor ontvangst
Na het plaatsen dient een daarvoor bevoegd persoon de silo te inspecteren en de afleverbon van de plaatsingschauffeur te tekenen voor correcte ontvangst. Eventuele gebreken dienen binnen 24 uur na levering te worden gemeld.

Om de leveringen en plaatsing van de keerwanden soepel te laten verlopen, is dit stappenplan opgesteld. Deze werkzaamheden moeten vóór levering van de sleufsilowanden worden uitgevoerd.