Agrarisch gebruik – Belastingschema’s

L-wanden met hak

L-keerwanden-met-hak-belastingschema

 • Maximale voertuigbelasting van deze wanden is 10 ton aslast.
 • De L-wanden met hak zijn vrijdragend (t/m hoogte 200 cm).
 • Bij wandhoogte hoger dan 200 cm is een zandwal noodzakelijk, zie afbeelding L-wanden met hak en zandwal
 • De hak dient ingesloten te worden.

L-wanden met hak en zandwal

L Wanden met hak zandwal Bosch Beton

 • Maximale voertuigbelasting bedraagt 10 ton aslast tot en met een hoogte van 200cm.
 • Maximale voertuigbelasting bedraagt 15 ton aslast vanaf hoogte 200 cm.
 • Zandwal aanbrengen tot 50% van de hoogte achter L-wanden.
 • Zandwal dient gecontroleerd tegen L-wanden aangewerkt worden.
 • Zandwal mag niet groter zijn dan aangegeven.
 • De zandopvulling mag niet mechanisch verdicht worden.
 • De zandwal is niet geschikt voor mechanische (verkeers)belasting

L-wanden zonder hak en met zandwal

L-wanden zonder hak zandwal Bosch Beton

 • Maximale voertuigbelasting van deze wanden is 15 ton aslast.
 • Zandwal noodzakelijk op de voet van de L-wand op 100% van de hoogte.
 • Zandwal dient gecontroleerd tegen L-wanden aangewerkt te worden.
 • Zandopvulling tussen L-wanden in het midden tot 100% van de hoogte.
 • Minimale afstand tussen de wanden 3 meter.
 • Maximale belasting tussen sleufsilo’s bedraagt 2,5 ton
 • Tussen de 2 silo’s dient op de bodem van de L-wanden een drainagebuis gelegd te worden.
 • De zandopvulling mag niet mechanisch verdicht worden.
 • De zandwal is niet geschikt voor mechanische (verkeers)belasting

Steunbeerwanden

Steunbeer en SLT-keerwanden Bosch Beton

 • Maximale voertuigbelasting van deze wanden is 15 ton aslast.
 • Meest flexibele opstelling.
 • De sleufsilowanden zijn vrijdragend.
 • Geldt tot een hoogte van 200 cm.
 • De hak dient ingesloten te worden.

Slt-wanden

Steunbeer en SLT-keerwanden Bosch Beton

 • Maximale voertuigbelasting van deze SLT wanden is 15 ton aslast.
 • De sleufsilowanden zijn vrijstaand.
 • Geldt tot een hoogte van 300 cm.

U-wanden

u keerwanden Bosch Beton

 • Maximale voertuigbelasting van deze wanden is 15 ton aslast.
 • De U-wanden zijn dubbelkerend.
 • U-wand dient tot 75% van de hoogte rustig opgevuld te worden met puin/drainzand.
 • Onderin de U-wand een drainagebuis plaatsen voor afwatering.
 • U-wanden voorzien in loopruimte tussen silo’s en zorgen voor een goede afwatering.
 • De zandopvulling in de U-wanden mag niet mechanisch verdicht worden.
 • De U-wand dienen ingesloten te worden door beton of steen.

T-wanden

T keerwanden Bosch Beton

 • Maximale voertuigbelasting van deze wanden is 15 ton aslast.
 • Meest efficiënt in benutting van de ruimte.
 • De T-wanden zijn vrijdragend en dubbelkerend.
 • De voet van de T-wand dienen ingesloten te worden door beton of steen.

Grond- weg- en waterbouw gebruik – Belastingschema’s

Grondkering met talud

GWW Grondkering met talud Bosch Beton

Onze standaard L-keerwand met hak zijn vanuit de basis geschikt voor grondkering waarbij de taludhelling maximaal 1:3 mag zijn. Dit geldt enkel voor keerwanden tot een hoogte van 300cm. Belastingschema’s voor keerwanden hoger dan 300cm zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Waterkering

GWW Waterkering Bosch Beton

De standaard keerwand met hak kan ook gebruikt worden voor waterkering. Belangrijk daarbij is dat de voetzijde volledig aangevuld wordt met zand. Verder dient er tegen de hak een zogenaamde plasberm aangelegd te worden. Dit geldt enkel voor keerwanden tot een hoogte van 250cm. Meer informatie over
de aanleg van deze plasberm is op aanvraag verkrijgbaar. Standaard is deze toepassing geschikt voor zware verkeersbelastingen. Belastingschema’s voor keerwanden hoger dan 250cm zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Lichte verkeersbelasting – B

GWW lichte verkeersbelasting B Bosch BetonOnze keerwanden zonder hak zijn standaard geschikt voor lichte verkeersbelasting (max. 2500kg). Belastingsvoorschriften van hogere keerwanden zijn op aanvraag verkrijgbaar. Dit geldt voor alle keerwanden tot een hoogte van 250cm. Belastingschema’s voor keerwanden hoger dan 250cm zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Zware verkeersbelasting

GWw zware verkeersbelasting Bosch Beton
De keerwand met hak is standaard geschikt voor zware verkeersbelasting. Hierbij dient echter wel een randafstand van minimaal 100cm aangehouden te worden. Randafstanden kleiner dan 100cm zijn op aanvraag mogelijk. Daarnaast gelden voor keerwanden hoger dan 250cm andere randafstanden. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.