Belastingschema’s

Agrarisch gebruik van sleufsilowanden

LA-sleufsilowanden vrijstaand

 • De maximale voertuigbelasting is 20 ton aslast, geen randafstand.
 • De sleufsilowanden zijn vrijstaand toepasbaar.

Bosch_Beton_Opstelling_LA-wandVrijstaand_LR

LA-sleufsilowanden met grondwal

 • De maximale voertuigbelasting is 20 ton aslast, geen randafstand.
 • De zandwal aanbrengen tot 50 procent van de hoogte achter de LA-sleufsilowanden.
 • De zandwal moet gecontroleerd tegen de LA-sleufsilowanden worden aangewerkt.
 • Zandwal conform voorschriften en tekeningen aanbrengen. Deze mag niet groter zijn dan aangegeven.
 • De zandopvulling mag niet mechanisch worden verdicht.
 • De zandwal is niet geschikt voor mechanische (verkeers)belasting.

Bosch_Beton_Opstelling_LA-wand

TWA-sleufsilowanden

 • De maximale voertuigbelasting is 20 ton aslast, geen randafstand.
 • TWA-sleufsilowanden zijn vrijdragend en dubbelkerend.
 • De voet van TWA-sleufsilowanden moet worden ingesloten door beton, steen of asfalt.

Bosch_Beton_Opstelling_TWA-wand

L-sleufsilowanden met hak

 • De maximale voertuigbelasting van deze sleufsilowand is 10 ton aslast.
 • L-sleufsilowanden met hak zijn vrijdragend tot en met een hoogte van 200 cm.
 • Bij een wandhoogte hoger dan 200 cm is een zandwal noodzakelijk.
 • De hak moet ingesloten worden.

L-WANDEN MET HAK

L-sleufsilowanden met hak en met zandwal

 • De maximale voertuigbelasting is 10 ton aslast tot en met een hoogte van 200 cm.
 • De maximale voertuigbelasting is 15 ton aslast vanaf een hoogte van 200 cm.
 • De zandwal aanbrengen tot 50 procent van de hoogte achter L-sleufsilowanden.
 • De zandwal moet gecontroleerd tegen L-sleufsilowanden aangewerkt worden.
 • De zandwal mag niet groter zijn dan aangegeven.
 • De zandopvulling mag niet mechanisch verdicht worden.
 • De zandwal is niet geschikt voor mechanische (verkeers)belasting.

L-WANDEN MET HAK ZANDWAL

U-sleufsilowanden

 • De maximale voertuigbelasting van deze sleufsilowanden is 15 ton aslast.
 • U-sleufsilowanden zijn dubbelkerend.
 • De U-sleufsilowand moet tot 75 procent van de hoogte rustig opgevuld worden met puin/drainzand.
 • Onderin de U-sleufsilowand een drainagebuis plaatsen voor afwatering.
 • U-sleufsilowanden voorzien in loopruimte tussen silo’s en zorgen voor een goede afwatering.
 • De zandopvulling in de U-sleufsilowand mag niet mechanisch verdicht worden.
 • De U-sleufsilowand moet ingesloten worden door beton of steen.

U-WANDEN

Let op: voor al onze wanden geldt dat deze maximaal belast mogen worden met agrarisch materiaal (maïs/gras), waarvan het soortelijk gewicht niet meer dan 800kg/m3 bedraagt. Onze wanden zijn geschikt voor maïs dat op de gebruikelijke 6-8 mm is gehakseld. Het droogstofgehalte moet minimaal 33 procent bedragen.

De maximale inkuilhoek is 28 graden en het voertuig moet met dubbele bewieling uitgerust zijn. Dit is ook voor uw veiligheid! Deze wanden zijn ook voor andere toepassingen geschikt. Dan kunnen andere gebruiksvoorschriften gelden. Neem hierover contact op met Bosch Beton.