Grondkering bij talud van wegenbouw

Grondkering bij talud van wegenbouw.