Verlegging Driehuizersprong in Apeldoorn

In Apeldoorn is de gemeente druk bezig geweest met de ontwikkeling en heraanleg van de Driehuizerspreng. De Driehuizerspreng moest aangesloten worden op de Grift, de alom bekende waterloop die dwsars door het centrum loopt. Om de huizen rondom dit gebied bereikbaar te houden, is er een doorgang gemaakt vanaf de naastgelegen weg naar de opritten van woonhuizen. Hierbij is er gebruik gemaakt van tientallen meters keerwanden.

Speciale keerwanden
Bij dit project zijn er keerwanden gebruikt van 150 cm hoog die zijn gestort met een speciale ronde sparing ten behoeve van betonnen duikers. Hierdoor kan het water onder de opritten door stromen. Om de keerwanden op te laten gaan in de omgeving, zijn zij volledig bemetseld. Dit plan is ontworpen in samenwerking met de Gemeente Apeldoorn.

Meer informatie over dit project >

Terug naar projecten >