Aanscherping beoordelingsrichtlijn agrarische sleufsilowanden

Bosch Beton uit Kootwijkerbroek heeft het initiatief genomen om de bestaande beoordelingsrichtlijn (BRL 2812) ten aanzien van sleufsilowanden aan te passen en uit te breiden. In Nederland is een wildgroei ontstaan van diverse aanbieders die zich slechts gedeeltelijk of helemaal niet houden aan de verplichte regelgeving volgens het Bouwbesluit 2012. Dit kan in de recente toekomst leiden tot grote problemen met vergunningstrajecten en aansprakelijkheidszaken in geval van calamiteiten. Lees het persbericht hieronder of download het whitepaper.

Eén van de eisen uit het Bouwbesluit 2012 is dat de sleufsilowand voldoende bestand is tegen de daarop werkende krachten. Het is essentieel dat de koper daarop kan vertrouwen. Steeds vaker echter kwamen bij marktleider Bosch Beton signalen binnen dat de beoordelingsrichtlijn 2812 voor Agrarische Betonproducten niet voldoende aan deze eisen voldeed. De betonfabrikant pleitte daarom voor een aanscherping van de criteria van de richtlijn. Bosch Beton wilde onder meer twee essentiële gegevens toevoegen, namelijk de inkuilhoek en randafstand. In de vergadering van het College van Deskundigen Constructief Beton van Kiwa is bepaald dat de BRL inderdaad verduidelijking behoeft.

Bij de wanden van Bosch Beton kunt u altijd tot aan de rand aanrijden.

Met de sleufsilowanden van Bosch Beton kunt u altijd veilig tot aan de rand aanrijden.

Met onmiddellijke ingang moet de maximale aslast op een sleufsilo daarom te allen tijde berekend worden met een randafstand van 0 cm en een inkuilhoek van maximaal 28 graden. Dit is een belangrijke wijziging, omdat de randafstand van grote invloed is op de maximale aslast van de tractor. Hoe groter de afstand tussen de tractor en de rand van de sleufsilo, hoe hoger het maximale gewicht van de as van de tractor kan zijn. Voor een optimale voerconservering is het gewicht van de tractor van groot belang. Een hoge aslast is dus zeer wenselijk.

Verschillende keerwandfabrikanten berekenden hun aslast op basis van een randafstand van een aantal decimeter. Dit resulteerde vanzelfsprekend in een hoge aslast. Maar over de verplichte randafstand gaven zij de eindgebruiker geen informatie. De keerwandfabrikant profiteerde hiervan, maar voor de agrariërs leverde het geregeld gevaarlijke situaties op. In de praktijk immers kuilen agrariërs tot de rand van de sleufsilo in. Ook de maximale hoek om veilig in te kunnen kuilen was geen onderwerp van gesprek. Bosch Beton heeft de veiligheid van haar klanten hoog in het vaandel staan en voldeed daarom al aan deze vereisten. De betonfabrikant is verheugd dat deze aanscherping van de BRL nu voor de gehele sector geldt en ziet graag dat deze gebrekkige informatievoorziening definitief verleden tijd is. Dit alles met als doel om de kwaliteit en veiligheid van sleufsilo’s te bevorderen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *